Központi írásbeli felvételi

A 8. osztályosok központi írásbeli felvételi vizsgája 2016. január 16-án (szombaton) 10 órától:

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója az írásbelikről.

További fontos információk:

Kérjük, hogy az írásbelizők 9:40-ig érkezzenek az iskolába, és keressék meg a számukra kijelölt tantermet. A terembeosztást a bejáratnál a hirdetőtáblán függesztjük ki.
Azonosításhoz hozzanak magukkal diákigazolványt (vagy személyi igazolványt vagy útlevelet) és (kék vagy fekete) tollat, ceruzát, szögmérőt, körzőt, vonalzót. (Más segédeszköz nem használható!)

A központi írásbeli két részből áll: egy 45 perces magyar anyanyelvi és egy 45 perces matematika feladatsorból. A két teszt kitöltése között 15 perc szünet lesz. (Az írásbelire 2014. december 9-ig kellett jelentkezni annál az iskolánál, ahol a diák szeretné megírni a dolgozatát.)

Az írásbeli vizsga időpontjáról és eredményéről külön értesítést írásban nem küldünk!

Az értékelt dolgozatok 2016. január 26-án (kedden) 8-16 óráig tekinthetők meg az iskolában, egyúttal átadjuk a felvételi eredményét közlő értékelő lapot.