Szőlész - borász szakközépiskolai képzés

 

A végzett szakember a szőlészet területén ismeri a szőlőtermesztés gyakorlati fogásainak teljes feladatát, a szőlészetben használt géppark működtetését, a szüret előkészítését, lebonyolítását. A borászati termék előállításának vertikumát a must kezelésétől egészen a forgalomba hozott palackozott borig. Tisztában van a szőlőtermesztés, borászat gazdálkodási alapismereteivel és ugyanilyen szinten a borturizmus, a biogazdálkodás, a helyi borértékesítés és az adminisztráció szabályaival.
 

 
A szakképesítéssel rendelkező képes

 • a szőlőtermesztés alapfázisait elvégezni (metszés, zöldmunka, érés folyamatának ellenőrzése)
 • a szüretet előkészíteni
 • a feldolgozást megszervezni
 • a bor erjesztését elvégezni
 • az újbort kezelni, javítani, készre kezelni
 • a palackozást megoldani
 • a speciális borkészítményeket előállítani
 • laboratóriumi minőségbiztosítást végezni
 • rendelkezni a szakmai feladatokhoz szükséges gépészeti ismeretekkel
 • elvégezni a szakmai adminisztrációt – betartani a környezet- és munkavédelmi előírásokat
 • rendelkezni a bor forgalmazásához, a borturizmushoz és a bormarketing végzéséhez szükséges alapismeretekkel
 • birtokában lenni egyéb italkészítési ismereteknek
 • szőlő metszésének teljes technológiáját ismerni
 • végrehajtani a szőlő telepítésének és pótlásának gyakorlatát
 • a biogazdálkodás fő területeit átlátni
 • biomassza előállításának alapjait ismerni elvégezni a termesztéshez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat
   

A szakképesítés alapadatai

 • A szakképesítés azonosító száma: 34541 06
 • A szakképesítés megnevezése: Szőlész-borász
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 21.
 • Élelmiszeripar Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVI. Élelmiszeripar
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:3
 • Elméleti képzési idő aránya: 30%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
 • 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra
   

A képzés megkezdésének feltételei 

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Bemeneti kompetenciák a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Szakmai előképzettség: –
 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –
   

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 • Szőlész, borász (mezőgazdasági)
 • Szőlő- és gyümölcstermesztő
 • Szőlőmunkás
 • Szőlőoltó, -metsző
 • Szőlőtermesztő
 • Vincellér
   

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Saját vizsgabor elkészítése: palackozva, címkézve, technológiai lapot mellékelve.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 • A szőlőtermesztés gyakorlata (gyakorlati)
 • A szőlőtermesztés technológiája (írásbeli, szóbeli)
 • Borászati gyakorlat (gyakorlati)
 • Borászati technológia (írásbeli, szóbeli)
 • A szőlőtermesztés szakmai gépei (írásbeli, szóbeli)
 • Borászati szakmai gépek (írásbeli, szóbeli)
 • Szőlész-borász alapmérések, vizsgálatok (gyakorlati)
 • Élelmiszeripari vállalkozások működtetése (írásbeli, szóbeli)
 • Foglalkoztatás I. (írásbeli)
 • Foglalkoztatás II. (írásbeli)
 • Munkahelyi egészség és biztonság (írásbeli)

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vincellér

A vizsgafeladat ismertetése: Adott feladaton belül végrehajtja a szőlészeti munkavégzéshez szükséges komplex vizsgafeladatot, amely magában foglalja a szőlészeti műveleteket, a gépészeti, a munkavédelmi és a minőségbiztosítási feladatokat.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

A vizsgafeladat megnevezése: Borász

A vizsgafeladat ismertetése: Adott feladaton belül végrehajtja a borkészítés területéhez hozzátartozó komplex gyakorlati feladatot, mely magában foglalja a borászati technológiát, a borászati gépeket és a minőségbiztosítást. Emellett számot ad a biztonságos munkavégzéshez szükséges tudásáról is.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vincellér írásbeli

A vizsgafeladat ismertetése: Összetett feladat keretében megoldja a szakmai alapkérdéseket, a gépészeti terület kérdéseit és a szakmai számítások, a gazdálkodási terület feladatait.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

A vizsgafeladat megnevezése: Borász írásbeli

A vizsgafeladat ismertetése: Központi készítésű szakmai elméleti anyag, melyben megtalálható a borászati technológia, benne a szakmai számítások; a gépészeti alapismeretek és a gazdálkodás témaköre, kiegészülve az alapvető vendéglátói ismeretekkel.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szőlőtermesztés szakmai elmélete

A vizsgafeladat ismertetése: A szőlészeti témakör vizsgakérdéseit kell megválaszolni, amely magában foglalja a szőlészet, a telepítés és az alapvető borkészítés témakörét, a hozzájuk tartozó adminisztrációs feladatokkal, gazdasági ismeretekkel.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

A vizsgafeladat megnevezése: Borászati technológiai feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A borászati technológia központi tételeit kell megválaszolnia, amelyben megtalálhatóak a technológia különböző kérdései (feldolgozás, erjesztés, borkezelés, borkülönlegességek készítése, palackozás, borászati gépek, borvidékek).

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

„A jó bor felvidámítja az ember szívét.”

CÍMERÜNK


ISKOLÁNKRÓL

LEGUTÓBBI ESEMÉNYEK

Nincsenek események

FENNTARTÓNK


FACEBOOK OLDALUNK

ELÉRHETŐSÉGEINK

Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola

OM azonosító: 035408

Cím:
1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83.

Telefonszámaink:
Titkárság: +36 (1) 426-5384 (Telefon / Fax) Titkárság mobil: +36 (30) 336-8752
Tanári szoba: +36 (1) 426-5385 Gazdasági Hivatal mobil: +36 (30) 330-1103

e-mail:
iroda@soos-bp.sulinet.hu
titkarsag@borasziskola.hu