Szőlész - borász szakközépiskolai képzés

 

A végzett szakember a szőlészet területén ismeri a szőlőtermesztés gyakorlati fogásainak teljes feladatát, a szőlészetben használt géppark működtetését, a szüret előkészítését, lebonyolítását. A borászati termék előállításának vertikumát a must kezelésétől egészen a forgalomba hozott palackozott borig. Tisztában van a szőlőtermesztés, borászat gazdálkodási alapismereteivel és ugyanilyen szinten a borturizmus, a biogazdálkodás, a helyi borértékesítés és az adminisztráció szabályaival.
 

 
A szakképesítéssel rendelkező képes

 • a szőlőtermesztés alapfázisait elvégezni (metszés, zöldmunka, érés folyamatának ellenőrzése)
 • a szüretet előkészíteni
 • a feldolgozást megszervezni
 • a bor erjesztését elvégezni
 • az újbort kezelni, javítani, készre kezelni
 • a palackozást megoldani
 • a speciális borkészítményeket előállítani
 • laboratóriumi minőségbiztosítást végezni
 • rendelkezni a szakmai feladatokhoz szükséges gépészeti ismeretekkel
 • elvégezni a szakmai adminisztrációt – betartani a környezet- és munkavédelmi előírásokat
 • rendelkezni a bor forgalmazásához, a borturizmushoz és a bormarketing végzéséhez szükséges alapismeretekkel
 • birtokában lenni egyéb italkészítési ismereteknek
 • szőlő metszésének teljes technológiáját ismerni
 • végrehajtani a szőlő telepítésének és pótlásának gyakorlatát
 • a biogazdálkodás fő területeit átlátni
 • biomassza előállításának alapjait ismerni elvégezni a termesztéshez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat
   

A szakképesítés alapadatai

 • A szakképesítés azonosító száma: 34541 06
 • A szakképesítés megnevezése: Szőlész-borász
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 21.
 • Élelmiszeripar Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVI. Élelmiszeripar
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:3
 • Elméleti képzési idő aránya: 30%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
 • 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra
   

A képzés megkezdésének feltételei 

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Bemeneti kompetenciák a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Szakmai előképzettség: –
 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –
   

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 • Szőlész, borász (mezőgazdasági)
 • Szőlő- és gyümölcstermesztő
 • Szőlőmunkás
 • Szőlőoltó, -metsző
 • Szőlőtermesztő
 • Vincellér
   

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Saját vizsgabor elkészítése: palackozva, címkézve, technológiai lapot mellékelve.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 • A szőlőtermesztés gyakorlata (gyakorlati)
 • A szőlőtermesztés technológiája (írásbeli, szóbeli)
 • Borászati gyakorlat (gyakorlati)
 • Borászati technológia (írásbeli, szóbeli)
 • A szőlőtermesztés szakmai gépei (írásbeli, szóbeli)
 • Borászati szakmai gépek (írásbeli, szóbeli)
 • Szőlész-borász alapmérések, vizsgálatok (gyakorlati)
 • Élelmiszeripari vállalkozások működtetése (írásbeli, szóbeli)
 • Foglalkoztatás I. (írásbeli)
 • Foglalkoztatás II. (írásbeli)
 • Munkahelyi egészség és biztonság (írásbeli)

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vincellér

A vizsgafeladat ismertetése: Adott feladaton belül végrehajtja a szőlészeti munkavégzéshez szükséges komplex vizsgafeladatot, amely magában foglalja a szőlészeti műveleteket, a gépészeti, a munkavédelmi és a minőségbiztosítási feladatokat.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

A vizsgafeladat megnevezése: Borász

A vizsgafeladat ismertetése: Adott feladaton belül végrehajtja a borkészítés területéhez hozzátartozó komplex gyakorlati feladatot, mely magában foglalja a borászati technológiát, a borászati gépeket és a minőségbiztosítást. Emellett számot ad a biztonságos munkavégzéshez szükséges tudásáról is.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vincellér írásbeli

A vizsgafeladat ismertetése: Összetett feladat keretében megoldja a szakmai alapkérdéseket, a gépészeti terület kérdéseit és a szakmai számítások, a gazdálkodási terület feladatait.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

A vizsgafeladat megnevezése: Borász írásbeli

A vizsgafeladat ismertetése: Központi készítésű szakmai elméleti anyag, melyben megtalálható a borászati technológia, benne a szakmai számítások; a gépészeti alapismeretek és a gazdálkodás témaköre, kiegészülve az alapvető vendéglátói ismeretekkel.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szőlőtermesztés szakmai elmélete

A vizsgafeladat ismertetése: A szőlészeti témakör vizsgakérdéseit kell megválaszolni, amely magában foglalja a szőlészet, a telepítés és az alapvető borkészítés témakörét, a hozzájuk tartozó adminisztrációs feladatokkal, gazdasági ismeretekkel.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

A vizsgafeladat megnevezése: Borászati technológiai feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A borászati technológia központi tételeit kell megválaszolnia, amelyben megtalálhatóak a technológia különböző kérdései (feldolgozás, erjesztés, borkezelés, borkülönlegességek készítése, palackozás, borászati gépek, borvidékek).

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

„A jó bor felvidámítja az ember szívét.”


ISKOLÁNKRÓL

ÁLLÁSHIRDETÉSEK

Jelenleg nincs betöltetlen álláshelyünk.

LEGUTÓBBI ESEMÉNYEK

2018. 08. 27.
Javítóvizsga
2018. 08. 22.
Gólyatábor


FACEBOOK OLDALUNK

ELÉRHETŐSÉGEINK

Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola

OM azonosító: 035408

Cím:
1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83.

Telefonszámaink:
Titkárság: +36 (1) 426-5384 (Telefon / Fax) Titkárság mobil: +36 (30) 336-8752
Tanári szoba: +36 (1) 426-5385 Gazdasági Hivatal mobil: +36 (30) 330-1103
Tangazdaság: +36 (1) 424-0145 (Telefon / Fax)

e-mail:
iroda@soos-bp.sulinet.hu
titkarsag@borasziskola.hu

 

KRÉTA NAPLÓ