Bor- és Pezsgőgyártó technikus felnőttképzés

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ASZC Soós István BORÁSZATI TECHNIKUM és SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Bor és Pezsgőgyártó technikus- technikumi felnőttképzés

(esti és/vagy nappali időbeosztással)

A szakképesítés alapadatai:

Szakmaazonosító száma: 5 0721 05 01; (Élelmiszer ágazat)

A képzés tartalma: 2 év.

(Nappali képzés esetében az átlagos képzésidő 30 óra/hét, 4-5 tanítási napra osztottan. Esti képzés esetében heti 17 óra, két napra bontva – várhatóan az oktatási napokon 14:30-21:00 óra között)

Jelentkezési lap letöltése ide kattintva.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

 Iskolai előképzettség:

 • Érettségi

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Elméleti képzési idő aránya: 62%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 38%
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 2 évfolyamos képzés esetén, a 1. évfolyamot követően 160 óra.

Jelentkezési lap letöltése innen->

Bor és Pezsgőgyártó technikusi képesítéssel ellátható tevékenység, a munkaterület leírása:

Fehér-, rozé, siller, vörösbort, valamint a széndioxid tartalmú borokat (pezsgő, habzó-, gyöngyözőbor) készít. A szőlőfajta ismeretében nyomon követi a szőlő éves ápolási munkáit és érési folyamatait, felkészül a szüretre. A leszüretelt termést a meghatározott technológiai céloknak megfelelően feldolgozza, előkészíti az erjesztésre, erjeszt. A kierjedt újbort kezeli, érleli. Az elkészült bort a piaci igényeknek megfelelő formában palackozza és elvégzi a forgalomba hozatali engedély megszerzéséhez szükséges feladatokat. Pezsgőkészítésnél a vonatkozó jogszabályok ismeretében alapbort készít és különböző pezsgőkészítési technológiák ismeretében pezsgőt állít elő. A teljes technológia során laboratóriumi vizsgálatokkal nyomon követi a bor- és pezsgőkészítést. A mért adatok alapján technológiai döntéseket hoz. Kezeli, működteti a szőlőfeldolgozáshoz és a borászati technológiához szükséges gépeket, berendezéseket. Középvezetőként betartja és betartatja a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai előírásokat. Speciális vendéglátási feladatokat, illetve önálló, a borral kapcsolatos idegenforgalmi munkát is ellát, borkóstolót vezet. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával / betartásával és betartatásával végzi..

A szőlészet területén ismeri a szőlőtermesztés gyakorlati fogásainak teljes feladatsorát, a szőlészetben használt géppark működtetését, a szüret előkészítését, lebonyolítását. Ismeri a borászati termék előállításának vertikumát a must kezelésétől egészen a forgalomba hozott palackozott borig. Jártas a pezsgőgyártási technológiákban. Tisztában van a szőlőtermesztés, borászat gazdálkodási alapismereteivel és ugyanilyen szinten a borturizmus, a biogazdálkodás, a helyi borértékesítés és az adminisztráció szabályaival az alágazat jogi környezetével.

A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások

A végzett érettségizett technikus felvételi vizsgára jelentkezhet a felső-szakoktatási, felsőoktatási intézményekbe, illetve a középvezetőként részt vehet a szőlészet, bor és pezsgőgyártó élelmiszeripari alágazat termelő, termelésirányítási munkálataiban.

Bor- és pezsgőgyártó technikus szakmához rendelt szakmák megnevezése:

 • Élelmiszer-ipari technikus (FEOR: 3113)
 • Szőlő-, gyümölcstermesztő (FEOR: 6114
 • Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő (FEOR: 7115)

Bor és Pezsgőgyártó Technikus - Vizsgáztatási rendszer

 • A képzés első szakaszát Ágazati alapvizsga (Élelmiszeripar) zárja. Az Ágazati alapvizsga eredménye 10% mértékben beszámításra kerül a záró Szakmai vizsga eredményébe.

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása:

Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, ami szükséges és hasznos minden élelmiszeripari ágazati szakmában betöltött munkakör esetén. Az alapoktatás végén a tanulók rálátnak az élelmiszeripari ágazat minden fontos részterületére, ezért megalapozott döntést hozhatnak a szakma kiválasztásánál.

Irányítással élelmiszer-feldolgozási alapműveleteket végez: tárol, osztályoz, tisztít, aprít, kever, termikus műveletek végez (hűt, fagyaszt, főz, süt), csomagol. Felismeri és csoportosítja az élelmiszeripar nyersanyagait, azonosítja, hogy mely iparágak használják fel azokat.

Rendelkezik az élelmiszer-előállításhoz szükséges műszaki alapismeretekkel: felismeri az élelmiszeriparban használatos szerkezeti anyagokat (fémek és nemfémek), 3D makett alapján vetületi ábrát készít geometriai alapelemekről (téglatest, henger, kúp), felismeri az alapvető gépelemeket (kötő gépelemek, hajtáselemek).

Laboratóriumi alapműveleteket végez (tömegmérés, térfogatmérés, oldatkészítés, sűrűségmérés). Ágazathoz kapcsolódó alapszámításokat végez (százalék, aránypár).

Ismeri és betartja a munkahelyi tűz-, munka-, és környezetvédelmi szabályokat. Ismeri és betartja a személyi- és az élelmiszer-előállítás higiéniai követelményeit.

Bor és Pezsgőgyártó Technikus képzés szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

 • A képzés második évét a Szakmai technikusi minősítő vizsga zárja.

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
Szakmai vizsga részei:
2.1) Központi interaktív vizsga:

A vizsgatevékenység megnevezése: Bor- és pezsgőgyártó technikusi alapismeretek

A központi interaktív vizsga a következő tanulási eredményeket méri:

- Szőlőtermesztés és –ápolás alapismeretei: szőlőtelepítés, a szőlőnövény felépítése és vegetációs ciklusa, szőlőápolás alapjai, alapvető szőlőnövény betegségek és kártevők felismerése, borkészítési szempontból legfontosabb kárpát-medencei és világfajták jellemzése

- Bor- és pezsgőgyártás technológiájának műveletei, azok céljai, feltételei, a műveletek során lezajló folyamatok, kémiai és mikrobiológiai alapjai, tokaji borkülönlegességek és likőrborok ismerete, borbírálat alapjai

- Bor- és pezsgőgyártás, szőlőművelés és ápolás legfontosabb gépei, berendezései: feladatuk, működési elvük, kezelésük, illetve üzemeltetésük, tisztításuk és munkavédelmi előírásaik.

- Szakmai számítások: borászati (kénezés, derítés, must cukortartalmának növelése, édesítés, savtartalom változtatása, házasítás) és szőlészeti (szőlőtelepítés, tápanyagszükséglet) szakmai számítások

2.2) Projektfeladat:

A vizsgatevékenység megnevezése: Bor- és pezsgőgyártó technikus komplex projektfeladata

A vizsgatevékenység leírása: Vizsgabor készítése…

A vizsgatevékenység öt vizsgarészből áll:

1. Szőlészeti gyakorlati vizsgarész 20 %
2. Borászati gyakorlati vizsgarész: 40 %
3. Laboratóriumi gyakorlati vizsgarész 15 %
4. Vizsgabor, mint tényleges produktum bemutatása (a készítés dokumentációja a portfólió része) és érzékszervi eredményének értékelése 15%
5. Portfólió készítés és bemutatás 10% (Portfólió készítés része: Vizsgabor készítés

 

CÍMERÜNK


ISKOLÁNKRÓL

Iskolánk képzései

ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KMASZC


FENNTARTÓNK


Együttműködő partnerünk

FACEBOOK OLDALUNK

ELÉRHETŐSÉGEINK

Soós István Borászati Technikum és Szakképző Iskola

OM azonosító: 035269/011

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006362

Felnőttképzési engedély száma: E/2021/000028

Cím:
1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83.

Telefonszámaink:
Titkárság: +36 (1) 426-5384 (Telefon / Fax) Titkárság mobil: +36 (30) 271-3766
Tanári szoba: +36 (1) 426-5385 Gazdasági Hivatal mobil: +36 (30) 330-1103

e-mail:
titkarsag@borasziskola.hu