Szőlész- borász szakképzőiskolai képzés

A szakképesítés alapadatai:

Szakmaazonosító száma: 4 0721 05 14; (Élelmiszer ágazat)

A nappali képzés tartalma: 3 év.

Tanulmányi Területkód: 0002

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

 Iskolai előképzettség:

 • Alapfokú iskolai végzettség (8 általános)

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Elméleti képzési idő aránya: 42%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 58%
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén, a 10. évfolyamot követően 140 óra

Jelentkezési lap letöltése innen->

Szőlész-Borász szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb tevékenység, a munkaterület leírása:

Szőlőtelepítési és szőlőápolási munkákat végez, szőlőt metsz. Fehér-, rozé, siller, vörösbort készít. A legfontosabb Kárpát-medencei és világfajták ismeretében nyomon követi a szőlő érési folyamatait, felkészül a szüretre. A leszüretelt termést a meghatározott technológiai céloknak megfelelően feldolgozza, előkészíti az erjesztésre, erjeszt. A kierjedt újbort kezeli, érleli. Az elkészült bort a piaci igényeknek megfelelő formában palackozza. Kezeli és működteti a szőlészeti és borászati műveletekhez tartozó gépeket és berendezéseket. A szőlőtermesztési és a borászati technológia során laboratóriumi alapvizsgálatokat végez. A borászati tudással borkóstolót, borbemutatót tart. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával / betartásával és betartatásával végzi.

A szőlészet területén ismeri a szőlőtermesztés gyakorlati fogásainak teljes feladatát, a szőlészetben használt géppark működtetését, a szüret előkészítését, lebonyolítását. A borászati termék előállításának vertikumát a must kezelésétől egészen a forgalomba hozott palackozott borig. Tisztában van a szőlőtermesztés, borászat gazdálkodási alapismereteivel és ugyanilyen szinten a borturizmus, a biogazdálkodás, a helyi borértékesítés és az adminisztráció szabályaival.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 • Szőlész, borász (FEOR: 6114)

Kapcsolódó részszakmák megnevezése:

 • Szőlőfeldolgozó (FEOR: 7115)
 • Pincemunkás (FEOR: 7115)

Szőlész-Borász képzés -Vizsgáztatási rendszer

1.) A képzés első évét Ágazati alapvizsga (Élelmiszeripar) zárja.

Az Ágazati alapvizsga 10% beszámítással rendelkezik a Szakmai vizsgára vonatkozóan.

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása:

Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, ami szükséges és hasznos minden élelmiszeripari ágazati szakmában betöltött munkakör esetén. Az alapoktatás végén a tanulók rálátnak az élelmiszeripari ágazat minden fontos részterületére, ezért megalapozott döntést hozhatnak a szakma kiválasztásánál.

Irányítással élelmiszer-feldolgozási alapműveleteket végez: tárol, osztályoz, tisztít, aprít, kever, termikus műveletek végez (hűt, fagyaszt, főz, süt), csomagol. Felismeri és csoportosítja az élelmiszeripar nyersanyagait, azonosítja, hogy mely iparágak használják fel azokat.

Rendelkezik az élelmiszer-előállításhoz szükséges műszaki alapismeretekkel: felismeri az élelmiszeriparban használatos szerkezeti anyagokat (fémek és nemfémek), 3D makett alapján vetületi ábrát készít geometriai alapelemekről (téglatest, henger, kúp), felismeri az alapvető gépelemeket (kötő gépelemek, hajtáselemek).

Laboratóriumi alapműveleteket végez (tömegmérés, térfogatmérés, oldatkészítés, sűrűségmérés). Ágazathoz kapcsolódó alapszámításokat végez (százalék, aránypár).

Ismeri és betartja a munkahelyi tűz-, munka-, és környezetvédelmi szabályokat. Ismeri és betartja a személyi- és az élelmiszer-előállítás higiéniai követelményeit.

Szőlész-Borász képzés szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

2.) A képzés harmadik évét a Szakmai vizsga zárja

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmai vizsga részei:

2.1) Központi interaktív vizsga:

A vizsgatevékenység megnevezése: Szőlész-borász szakmai alapismeretek

A központi interaktív vizsga a következő tanulási eredményeket méri az elvárt ismeretek mélysége szerint:

- Szőlőtermesztés és –ápolás alapismeretei: szőlőtelepítés, a szőlőnövény felépítése és vegetációs ciklusa, szőlőápolás alapjai, alapvető szőlőnövény betegségek és kártevők felismerése, borkészítési szempontból legfontosabb kárpát-medencei és világfajták jellemzése

- Bor- és pezsgőgyártás technológiája: műveletei, azok céljai, feltételei, tokaji borkülönlegességek, borbírálat alapjai

- Bor- és pezsgőgyártás, szőlőművelés és ápolás legfontosabb gépei, berendezései: feladatuk, működési elvük, kezelésük, illetve üzemeltetésük, tisztításuk és munkavédelmi előírásaik.

- Szakmai számítások: borászati (kénezés, derítés, must cukortartalmának növelése, édesítés, savtartalom változtatása, házasítás) és szőlészeti (szőlőtelepítés, tápanyagszükséglet) szakmai számítások

2.2) Projektfeladat:

A vizsgatevékenység megnevezése: Szőlész-borász komplex projektfeladata

A vizsgatevékenység leírása:

A vizsgatevékenység öt vizsgarészből áll:

 1. Szőlészeti gyakorlati vizsgarész 25 %
 2. Borászati gyakorlati vizsgarész: 35 %
 3. Laboratóriumi gyakorlati vizsgarész 15 %
 4. Vizsgabor, mint tényleges produktum bemutatása (a készítés dokumentációja a portfólió része) és érzékszervi eredményének értékelése 15%
 5. Portfólió készítés és bemutatás 10% (Portfólió készítés része: Vizsgabor készítés)

 

CÍMERÜNK


ISKOLÁNKRÓL

Iskolánk képzései

ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KMASZC


FENNTARTÓNK


Együttműködő partnerünk

FACEBOOK OLDALUNK

ELÉRHETŐSÉGEINK

Soós István Borászati Technikum és Szakképző Iskola

OM azonosító: 035269/011

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006362

Felnőttképzési engedély száma: E/2021/000028

Cím:
1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83.

Telefonszámaink:
Titkárság: +36 (1) 426-5384 (Telefon / Fax) Titkárság mobil: +36 (30) 336-8752
Tanári szoba: +36 (1) 426-5385 Gazdasági Hivatal mobil: +36 (30) 330-1103

e-mail:
titkarsag@borasziskola.hu