Szigetcsépi tanüzem

 A Soós István Borászati Szakképző Iskola Budafoki Tangazdasága egyre inkább szűk keresztmetszetet jelentette a hagyományos gyakorlatorientált szakmai képzésünkhöz.

2007-ben a Fővárosi Önkormányzat „fura ura” be akarta záratni a több mint 100 éves tradícióval rendelkező iskolát.

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) rektorának segítsége jelentett megoldást, aki átvette fenntartásába a Soóst. A BCE szőlész-borász képzésbe jól beleillett a Budafoki Tangazdaság kész termelő-feldolgozó technológiája, infrastrukturális állapota.

Ekkor került napirendre, hogy a BCE-nek Szigetcsépen van egy jelentős területe, ahol 15 ha szőlőültetvény is bevonható a képzésbe.

A Technikum szakmai vezetése látogatást tett a területen, ahol igen elszomorító állapotokat talált. Mint kiderült a BCE Kertészeti Kara, amely a terület használója volt 1997-98-ban, teljesen leállította az okszerű gazdálkodást, nem csak a szőlészeti, hanem a szántóföldi területeken is.

A területben komoly oktatás, termelési potenciál volt. Ezt figyelembe véve reorganizációs, fejlesztési projektet állított össze a Soós igazgatója 2010-ben. Ebben első feladatként visszavételre került a bérbe adott szőlőterület és a szőlészethez tartozó 120 ha szántóföldi rész. A feladatra az iskola 100 millió Ft-ot fordított saját szakképzési hozzájárulási keretéből. Ezt egészítette ki a BCE 20 millió Ft-tal.

A teljes területet (255 ha) 2014. április elsejétől az NFA kezelésre átadta az iskolának. Eközben az iskola fenntartását átvette a Földművelésügyi Minisztérium.

 

Második lépésben – immár a teljes területre – új projekt került összeállításra.

Az új elképzelés már egy komplex agrárszakképzési modellt vizionált. Ez az elképzelés Szigetcsépen egy széles alapú, gyakorlatorientált, de termelést folytató tanüzemben gondolkodott.

A helyi Tanüzem, már nem csak a Soós gyakorló területeként működik, hanem a budapesti kertész és élelmiszeripari, az örkényi, a ceglédi, a nagykőrösi iskolák tanulói is itt tudnak gyakorlatozni (évente 1500-1600 tanuló). Biztosítva volt emellett a BCE hallgatóinak is a gyakorlatozási lehetőség.

Az oktatás „a földtől az asztalig” irányelvet kívánta megvalósítani.

A kivitelezést, az elképzeléseket Buday Gyula államtitkár úr és Tóth Katalin helyettes államtitkár asszony terjesztette be dr. Fazekas Sándor miniszter úr elé. Miniszter úr részéről is pozitív elbírálást kapott a projekt és így jóváhagyott 400 milliós fejlesztési támogatást a kivitelezésre.

A vonatkozó előírások betartásával a beruházás 2014 – 2015-ben elkészült.

 

A miniszteri támogatásból az alábbi eredmények születtek

Infrastrukturális beruházások

– oktató épület teljes felújítása
– tanszállás elkészülte
– új feldolgozó pince vétele, felújítása
– szántóföldi munkagépek vétele (5 db)
– Class 640-es erőgép vásárlása
– erjesztőpince tárolóterének kialakítása (140 hl)
– szőlőfeldolgozó géppark üzembe állítása
– szőlőtermelő, ápoló tevékenységhez munkagépek vétele
– 3 ha szőlő, 2 ha alma, 2 ha szilva ültetvény telepítése
– 24 ha teljesen benőtt terület kitakarítása, fatuskók kiásása
– 3 db busz vétele, amely a gyakorlatokra viszi a tanulókat

A beruházással sikerült elérni, hogy kialakult egy olyan gyakorlatozó helyszín, ahol aktív, termelő munka mellett – tanulhatók meg a szakmai fogások. Egyre nagyobb számban töltenek itt gyakorlatokat a fent felsorolt iskolák tanulói.

A jól átgondolt, célirányos beszerzéseknek köszönhetően közel tízszeresre növekedett a Szigetcsépi Tanüzemben megtermelt mezőgazdasági termékek, áruk értéke.

Ebben az eredményben benne vannak a Tanüzem dolgozói, a gyakorlatokon résztvevő diákok, tanárok.

A fejlesztés nem áll le. A tervek megvalósulása után szeretnénk állattenyésztést folytatni. Ebből kívánunk húsfeldolgozást folytatni, tejtermékeket előállítani.

A gyümölcs ágazatban cél a friss gyümölcs, az ivólé, a lekvár, a gyerekpezsgő és természetesen a pálinka előállítása.

A szőlészet is feldolgozást céloz meg. Így előállíthatunk bort, pezsgőt, fűszerezett termékeket, fajtiszta pálinkákat létrehozni.

Cél a Szigetcsépi Tanüzem esetében, hogy olyan egyedülálló oktatási, termelési egységet hozzunk létre, ahol a tanulók az élelmiszeripar területét minél szélesebb formában ismerjék meg úgy, hogy a termelési folyamatokat is elsajátítsák.

A termelésben előállított termékeket a helyi kiskereskedelmi forgalomban értékesítjük. Ez a bevétel biztosítja azt, hogy a Tanüzem rendelkezzen saját bevétellel, ami fedezze az önfenntartásának 85-90%-át.

Megvalósult az az elképzelés is, hogy a terület, a jól kialakított, megfelelő műszaki-technológiai bázist kihasználva, továbbképzési központja legyen a határontúli magyar szakképzésnek is.

Szigetcsép bekapcsolódása lényegesen segíti a Soóst István Borászati Szakképző Iskola szőlész-borász és élelmiszeripari technikusi képzését is. Ez az oktatási központ egyedülálló az országban.

 

2020.05.13.

Velez András
tanüzem-vezető

 

Megközelíthetőség

Ráckeve irányából 8 km, Budapest felől 25 km, Szigetcsép
Szigetszentmárton között, a műút mellett, a Főútról a Tangazdaság
utcán haladva a Gál Pincészet után. (A piros tetejű épület a Kozma ház)

GPS koordináta: 47°15’51.47″N, 18°58’13.20″E (Szigetcsép)
2317 Szigetcsép, Szőlőtelep Hrsz.: 085/66

CÍMERÜNK


ISKOLÁNKRÓL

Iskolánk képzései

ESEMÉNYEK

Nincsenek események

KMASZC


FENNTARTÓNK


Együttműködő partnerünk

FACEBOOK OLDALUNK

ELÉRHETŐSÉGEINK

Soós István Borászati Technikum és Szakképző Iskola

OM azonosító: 035269/011

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006362

Felnőttképzési engedély száma: E/2021/000028

Cím:
1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83.

Telefonszámaink:
Titkárság: +36 (1) 426-5384 (Telefon / Fax) Titkárság mobil: +36 (30) 271-3766
Tanári szoba: +36 (1) 426-5385 Gazdasági Hivatal mobil: +36 (30) 330-1103

e-mail:
titkarsag@borasziskola.hu